Untitled

CZ-20007 K ATA L O G M Ě Ř I C Í C H P Ř Í S T R O J Ů 2 0 2 2 - 2 0 2 4

Mitutoyo Česko s.r.o. (MCZ) bylo založeno v roce 2002 v Tepl icích j a k o o b c h o d n í z a s t o u p e n í s p o l e č n o s t i M i t u t o y o C o r p o r a t i o n J a p o n s k o v Č e s k é republice. V r o c e 2 0 1 0 , p o v z n i k u M i t u t o y o E u r o p e GmbH, se stalo jediným oficiálním dovozcem v ý r o b k ů M i t u t o y o p r o Č e s k o u r e p u b l i k u a p ř e v z a l o v e š k e r o u č i n n o s t o d M i t u t o y o Messgeräte GmbH, včetně oficiálních prodejců m ě ř i d e l a p ř í s t ro j ů M i t u t o y o . V ro c e 2 0 1 4 převza l o MCZ veške ré ak t i v i t y, vče tně v šech o f i c i á l n í c h p ro d e j c ů , t a k é n a S l o v e n s k u a v ro c e 2 0 1 7 o t e v ře l o o b c h o d n í z a s t o u p e n í v Povážské Bystrici. V MCZ jsme hrdí na náš bezprecedentní prodej a podporu zákazníkům. To nám spolu s pokračujícími investicemi Mitutoyo do výzkumu a vývoje umožňuje být stále globálním lídrem v oblasti metrologie a umožňuje našim zákazníkům zachování konkurenceschopnosti na světových trzích. Naše široká mezinárodní síť nám umožňuje dodávat průmyslu co potřebuje - když to potřebuje. Naše distribuční síť umožňuje efektivní pokrytí českého výrobního sektoru a pomáhá udržovat pověst Mitutoyo, jako poskytovatele řešení měření v průmyslu. "Precision is our profession (Přesnost je naší profesí)" není jen motto společnosti, ale také princip, který každý zaměstnanec Mitutoyo respektuje při poskytování služeb našim zákazníkům. Naše M3 Solution Centra jsou určena pro řešení potřeb zákazníků nejmodernější měřicí technikou. Mitutoyo měřidla a přístroje je možné vidět a demonstrovat v našich čtyřech M3 Solution Centrech. Naše předváděcí centra jsou plně vybavena nejnovějšími modely měřidel a přístrojů Mitutoyo. Naši vysoce kvalifikovaní technici se s Vámi podělí o nejnovější technologie nebo s Vámi budou spolupracovat na rozvíjení specifických aplikačních řešení. Sídlo společnosti Mitutoyo Česko s.r.o. Dubská 1626 415 01 Teplice Česká republika Tel: +420 417 514 011 E-mail: info@mitutoyo.cz www.mitutoyo.cz www.mitutoyo.sk Obchodní zastoupení E-mail: prodej@mitutoyo.cz Servisní oddělení' E-mail: servis@mitutoyo.cz Aplikační oddělení E-mail: aplikace@mitutoyo.cz M3 Solution Center IVANČICE Ke Karlovu 62/10, 664 91 Ivančice Tel.: +420 553 607 000 M3 Solution Center MOŠNOV Mošnov 314, 742 51 Mošnov Tel.: +420 553 607 000 M3 Solution Center SLOVAKIA Hviezdoslavova 124 017 04 Považská Bystrica, SK Tel.: +421 948 595 590 Sídlo společnosti Obchodní zastoupení Servisní centrum M3 Solution Center

Zajímavosti Doteky Upínání MANUÁLNÍ Kamerové měřicí systémy CNC Kamerové měřicí systémy Automatické generování programu dí lů pro SMS CRYSTA-Apex V MACH Ko-ga-me HM-210 SJ-410 MF Mikroskopy CS-3300 Roundtracer Extreme ABSOLUTE Digimatic Úchylkoměry ID-C s Páčkové úchylkoměry QM Height AOS Posuvná měřítka 3

Obsah Systémy přenosu dat Software pro statistické řízení procesu Digimatic Mini Processor Propojovací kabely Bezdrátový přenos dat 14 - 33 Mikrometry 34 - 125 Digimatic Mikrometry a mechanické mikrometry Příslušenství pro mikrometry Mikrometrické hlavice Příslušenství pro mikrometrické hlavice Dutinoměry 126 - 161 Mikrometrické odpichy Dutinoměry Příslušenství přístrojů pro vnitřní měření Posuvná měřítka 162 - 199 ABS Digimatic posuvná měřítka Analogová posuvná měřítka Zvláštní posuvná měřítka Příslušenství pro posuvná měřítka Hloubkoměry 200 - 214 Hloubkoměry Výškoměry a orýsovací přístroje Příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje Výškoměry s jednotkou zpracování dat 215 - 228 Výškoměry ABSOLUTE Digimatic úchylkoměry Číselníkové úchylkoměry Příslušenství pro úchylkoměry Páčkové úchylkoměry Úchylkoměry 229 - 293 Pomocná zařízení a další 294 - 313 Stojánky, svěráky, prizmatické podložky, desky, úhloměry, vodováhy, úhelníky, pravítka, pérová kružítka Height Master Check Master Kalibrační nástroje Kalibrační přístroje 314 - 328 Koncové měrky 329 - 352 Sady ocelových koncových měrek Jednotlivé ocelové koncové měrky Sady keramických koncových měrek Jednotlivé keramické koncové měrky 4

Snímací systémy a laserové skenovací mikrometry 353 - 377 Lineární snímače Čítače a zobrazovací jednotky LITEMATIC Laserové skenovací mikrometry Lineární pravítka a DRO systémy 378 - 401 DRO Lineární pravítka NC Lineární pravítka Jednotky pravítek Měřicí mikroskopy Mikroskopické jednotky a objektivy Měřicí projektory TAGLENS Optické měřicí přístroje a další 402 - 452 Přístroje na měření tvaru Přístroje na měření drsnosti povrchu Surftesty Přístroje na měření profilu povrchu Contracery Kombinované přístroje na měření drsnosti a profilu povrchu a další 453 - 513 Tvrdoměry Tvrdoměry 514 - 538 Software pro SMS SMS malých a středních rozměrů SMS velkých rozměrů SMS do linky a na dílnu a další Souřadnicové měřicí stroje 539 - 571 Kamerové měřicí systémy Manuální 2D kamerové měřicí systémy 3D CNC kamerové měřicí systémy pro standardní, pokročilé a speciální aplikace 572 - 591 Pro lepší komunikaci s našimi zákazníky Tuzemská síť Mitutoyo Zahraniční síť Mitutoyo M3 Solution Centra 592 - 595 Obsahy OBSAHY 596 - 603 5

*1 Délka a teplota *2 Délka a tvrdost Žádná značka je jen délka AIST: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology NMIJ: National Metrology Institute of Japan JCSS: Japan Calibration Service System NITE: National Institute of Technology and Evaluation IAJapan: International Accreditation Japan A STAR: Agency for Science, Technology and Research SAC: Singapore Accreditation Council NML: National Measurement Laboratory TAF: Taiwan Accreditation Foundation NML-SIRIM: National Metrology Laboratory, Standards and Industrial Research Institute of Malaysia STANDARDS: MALAYSIA Department of Standards Malaysia NIST: National Institute of Standards and Technology A2LA: American Association for Laboratory Accreditation NRC-INMS: National Research Council of Canada-Institute for National Measurement Standards CLAS: Calibration Laboratory Assessment Service SCC: Standards Council of Canada CENAM: Centro Nacional de Metrologi´a EMA: Entidad Mexicana de Acreditacio´n, a.c. UKAS: United Kingdom Accreditation Service NMi: Nederlands Meetinstituut RvA: Raad voor Accreditatie PTB: Physikalisch-Technische Bundesanstalt DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH METAS: The Swiss Federal Office of Metrology and Accreditation SAS: Swiss Accreditation Service IMGC: Istituto di Metrologia “ GUSTAVO COLONNETTI ” ACCREDIA: L’NTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO SP: Swedish National Testing and Research Institute SWEDAC: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia Normalizacao e Qualidade Industrial RBC: Rede Brasileira de Calibracao INTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial OAA: Organismo Argentino de Acreditaci NPL: National Physical Laboratory NABL: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (ILAC): International Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC): Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (EA): European Accreditation Cooperation (MRA): Mutual Recognition Arrangement #: Číslo akreditace NMIJ/ AIST IAJapan/NITE JCSS Mitutoyo Malaysia *2 Č. SAMM152 Mitutoyo Taiwan *2 Č. 0336 Mitutoyo South Asia *2 Č. C-0349 APLAC <MRA> SAC STANDARDS MALAYSIA TAF NABL ILAC <MRA> A STAR NML-SIRIM NML NPLI Japonsko Singapur, Indonésie, Thajsko, Vietnam Malajsie Indie Tchaj-wan Mitutoyo Miyazaki Plant Č. 0030 Mitutoyo Hiroshima Cal.Center *2 Č. 0109 Mitutoyo Kawasaki Cal.Center (Force) Č. 0086 Mitutoyo Techno Service Business Division Č. 0186 Mitutoyo Asia Pacific *2 Č. LA-1996-0102-C Mitutoyo Thailand *2 Č. LA-1996-0102-C-2 Mitutoyo Indonesia *2 Č. LA-1996-0102-C-1 Mitutoyo Thailand (Cholburi Branch) *2 Č. LA-1996-0102-C-2-1 Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal.Center Č. 0031 Mitutoyo Vietnam Č. LA-1996-0102-C-5 NPLI: National Physical Laboratory of India Mitutoyo Vietnam (Ho Chi Minh City Branch) Č. LA-1996-0102-C-4 Národní metrologický institut Akreditační orgán Akreditovaná kalibrační laboratoř Nabídka celosvětového spolehlivého zpětného sledování Kalibrační laboratoře po celém světě Mitutoyo má systém, který umožňuje komplexní podporu pro kal ibraci přesných měřidel na světových trzích. S cí lem zaj istit kal ibrační služby v celosvětovém měřítku maj í Mitutoyo kal ibrační laboratoře certifikaci podle ISO/ IEC 17025, což je mezinárodní norma pro akreditované organizace v jednotl ivých zemích, ve kterých Mitutoyo působí a dceřiných společnostech nacházej ících se jak v Japonsku, tak i v zámoří. 6

Mitutoyo America (Elk Grove) *1 Č. 0750.01 Mitutoyo America Field Service *2 Č. 1643.01 Mitutoyo Canada *2 Č. 2003-05 Mitutoyo Mexicana (Length) Č. D-45 Mitutoyo Mexicana (Hardness) Č. DZA-10 Mitutoyo UK *2 Č. 0332 Mitutoyo Nederland Č. K 086 Mitutoyo Messgeräte D-K-15096-01-00 Mitutoyo Schweiz SCS 074 Mitutoyo Italiana LAT N. 107 Mitutoyo Scandinavia Č. 1794 Mitutoyo Sul Americana *2 Č. 031 Mitutoyo Argentina Č. LC 010 A2LA CLAS/ SCC EMA UKAS RvA DAkkS SAS ACCREDIA SWEDAC RBC OAA EA <MRA> NIST NRCINMS CENAM NPL VSL PTB METAS INRiM SP INMETRO INTI Kanada UK Německo Itálie Brazílie USA Mexiko Nizozemsko Švýcarsko Švédsko Argentina 7

Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) 633nm jodový stabilizovaný He-Ne laser <Druhotný normál> Národní metrologický institut Japonska / Národní institut pokročilé průmyslové vědy a technologie (NMIJ / AIST) Atomové hodiny synchronizované s UTC a optický frekvenční hřeben <Národní (Primární) normál> Mitutoyo Miyazaki Plant (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0030) 633nm stabilizovaný He-Ne laser <Laboratorní referenční normál> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. 0031) Normálová koncová měrka <Laboratorní referenční normál> Stup. měrky Konc. měrky Nastav. měrky Úchylkoměry Standardní pravítka Interferenční sklíčka/ Optické měrky Optické měřicí přístroj Systémy zpracování obrazu Přístroje na měření tvaru Měřicí nástroje Přesné snímače Vestav. lin. prav. Teploměry Laserové přístroje měření délky Pracovní normály Měřicí přístroje Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0109) Normálová koncová měrka/ Mikrometrický normál/Stupňová měrka <Laboratorní referenční normál> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) 633nm stabilizovaný He-Ne laser JCSS akreditovaná kalb. lab. Stabilizovaný He-Ne laser <Laboratorní referenční normál> NMIJ/AIST Pevný teplotní bod <Národní (Primární) normál> JEMIC Pevný teplotní bod <Národní (Sub primární) normál> JCSS akreditovaná kalb. lab. Pevný teplotní bod/ Platinový odporový teploměr <Druhotný normál> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) Pevný teplotní bod (Trojný bod vody)/ Platinový odporový teploměr <Laboratorní referenční normál> Návaznost délky Návaznost teploty Mitutoyo Techno Service Business Division (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0186) Normálová konc. měrka/Stupňová měrka Souřadnicové měřicí stroje Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) Normálová koncová měrka/ Mikrometrický normál/Stupňová měrka Poznámka: Tato tabulka schématicky znázorňuje celý Mitutoyo systém sledovatelnosti. Podrobné tabulky sledovatelnosti jsou zveřejněny u každého výrobku. Nabídka vysoké úrovně kalibračních služeb po celém světě Na základě nejvyšších schopností měření na stejné úrovni jako národní normy Systém sledovatelnosti Mitutoyo disponuje systémem sledovatelnosti napříč kal ibrační organizací certifikovanou mezinárodní normou ISO/IEC 17025, etalony délky přímo navazuj ícími na národní normály (atomové hodiny synchronizované na UTC a optického frekvenčního hřebenu) na nejvyšší úrovni . Národní normy jsou vzájemně uznávány CIPM a certifikovaná kal ibrační organizace je vzájemně uznávána ILAC, takže je vytvoření a udržování sledovatelnosti produktů Mitutoyo dosaženo v Japonsku i zámoří . Certifikát JCSS akreditované laboratoře (Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal ibration Center) 8

Národní metrologický institut Japonska / Národní institut pokročilé průmyslové vědy a technologie (NMIJ / AIST) Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0109) Referenční destičky tvrdosti Rockwell*1 <Druhotný normál> Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0109) Referenční destičky tvrdosti*1 Mitutoyo Kawasaki Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0086) Siloměry <Druhotný normál> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) 633nm jodový stabilizovaný He-Ne laser <Druhotný normál> Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Cal. Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0031) 633nm stabilizovaný He-Ne laser Mitutoyo Miyazaki Plant (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0030) 633nm stabilizovaný He-Ne laser <Laboratorní referenční normál> Vibrační zkušební přístroj / Vibrometr *1 Rozsah akreditace JCSS je od 20HRC až do 65HRC u přístrojů Rockwell a referenčních destiček tvrdosti. Poznámka: Tato tabulka schématicky znázorňuje celý Mitutoyo systém sledovatelnosti. Podrobné tabulky sledovatelnosti jsou zveřejněny u každého výrobku. Referenční závaží NIPPON KAIJI KYOKAI Japan Bearing Inspection Institute Siloměr Referenční vniková tělíska Vniková tělíska Vyvážení Referenční vibrační zařízení Elektrické normy Národní institut informatiky a komunikačních technologií Japan Electric Meters Inspection Corporation Japan Quality Assurance Organization ORIX Rentec Corporation Koncová měrka / Stupňová měrka Standardní stupnice Zkušební zařízení Návaznost zkušebního zařízení Mitutoyo Hiroshima Calibration Center (JCSS akreditovaná kalb. lab. č. 0109) Standardní referenční tvrdoměr*1 Zkušební závaží Vibrační zkušební stroje Vibrometry Seismologické přístroje Vyvažovací přístroje Tvrdoměry Piezoelektrický snímač zrychlení Shoda s označením CE Za účelem zlepšení bezpečnosti, má každý výrobní podnik programy k dodržování výrobních směrnic, směrnice EMC a směrnic o nízkém napětí. Důležitá je také shoda s označením CE. CE je zkratka pro "Conformité Européenne". Označení CE znamená, že výrobek je v souladu se základními požadavky příslušných evropských právních předpisů pro zdravotní bezpečnost a ochranu životního prostředí. Shoda s označením CE 9

Význam symbolů ABSOLUTE Lineár ní snímač Mitutoyo vyvinulo technologii metody absolutní polohy (absolutní metoda). U této metody nemusíte nastavovat nulu po vypnutí a opětovném zapnutí systému. Informace o poloze zaznamenané na pravítku se pokaždé odečte. K dispozici jsou následující tři typy absolutních snímačů: elektrostatický kapacitní model, elektromagneticko indukční model a kombinace elektrostatické kapacitní a optické metody. Tyto snímače jsou široce používány v různých měřicích přístrojích pro měření délky, které mohou generovat vysoce spolehlivá naměřená data. Výhody: 1. Nedochází k chybě odečítání, ani když posouváte jezdcem nebo vřetenem extrémně rychle. 2. Není nutné nastavovat nulu po zapnutí systému po jeho vypnutí*1. 3. Protože tento typ snímače pracuje s menším příkonem než inkrementální snímač, je životnost baterie prodloužena na cca 3,5 roku (nepřetržitý provoz 20000 hodin)*2 při běžném použití. *1: Pokud není vyjmuta baterie *2: V případě ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvného měřítka (elektrostatický kapacitní model) Měřicí přístroje dodávané s kontrolním certifikátem Mitutoyo, jako vedoucí výrobce a dodavatel přesných měřicích přístrojů, zaručuje kvalitu výrobků kontrolním certifikátem, který zahrnuje údaje o kontrole, takže je zákazníci mohou používat s důvěrou. Mitutoyo také kalibruje zakoupené měřicí přístroje a vydává, za poplatek, kalibrační certifikát, který prokazuje návaznost na příslušné normy. * Význam označení kontroly je uveden na obrázku vlevo, více viz podrobný popis každého výrobku IP kódy Jedná se o kódy, které označují poskytnutý stupeň ochrany (v uzavřeném prostoru) pro elektrické funkce výrobku vůči vniknutí cizích těles, prachu a vody, jak jsou definovány v normách IEC (IEC 60529: 2001) a JIS C 0920: 2003. [IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise] *: Podrobnosti o zkušebních podmínkách používaných při určování každého stupně ochrany, naleznete v příslušné normě. První charakteristická čísl ice Stupně ochrany proti vniknutí cizích těles Stručný popis Definice 0 Bez ochrany — 1 Chráněno proti pevným cizím tělesům o Sø50 mm a větším Sø50 mm předmět sondy nesmí plně proniknout krytem* 2 Chráněno proti pevným cizím tělesům o Sø12,5 mm a větším Sø12,5 mm předmět sondy nesmí plně proniknout krytem* 3 Chráněno proti pevným cizím tělesům o Sø2,5 mm a větším Sø2,5 mm předmět sondy nesmí plně proniknout krytem* 4 Chráněno proti pevným cizím tělesům o Sø1,0 mm a větším Sø1,0 mm předmět sondy nesmí plně proniknout krytem* 5 Chráněno proti prachu Vniknutí prachu není zcela vyloučeno, ale prach nesmí vnikat v takové míře, aby byla ovl ivněna funkčnost nebo bezpečnost přístroje. 6 Prachotěsné Kompletní ochrana před vniknutím prachu. Druhá charakteristická čísl ice Stupně ochrany proti vodě Stručný popis Definice 0 Bez ochrany — 1 Ochrana proti kolmo kapaj ící vodě Kapaj ící voda kolmo na zařízení nesmí mít žádný škodl ivý účinek. 2 Ochrana proti vodě kapaj ící pod úhlem 15 stupňů Kolmo kapaj ící voda na zařízení nakloněna v úhlu až 15° od kolmice nesmí mít žádný kodl ivý účinek. 3 Ochrana proti stříkající vodě Ochrana proti vodě stříkaj ící na zařízení z jakéhokol iv úhlu až do 60° od kolmice nesmí mít žádný kodl ivý účinek. 4 Ochrana proti šplouchaj ící vodě Voda šplouchaj ící na zařízení ze všech směrů nesmí mít žádný kodl ivý účinek. 5 Ochrana proti tryskaj ící vodě Proud vody zaměřený na pouzdro ze všech směrů nesmí mít žádný kodl ivý účinek. 6 Ochrana proti si lně tryskaj ící vodě Si lný proud vody zaměřený na zařízení ze všech směrů nesmí mít žádný škodl ivý účinek. 7 Ochrana proti dočasnému ponoření Je-l i zařízení ponořeno do vody do hloubky 1 m od spodní hrany zařízení, voda se nesmí dostat do zařízení v množství dostatečném pro způsobení škod. 8 Ochrana proti trvalému ponoření Zařízení je vhodné pro trvalé ponoření do vody. Podmínky musí být individuálně dohodnuté mezi výrobcem a uživatelem, ale musí mít alespoň vyšší číslo než specifikace 7. Main Unit Startup System Instalace spouštěcího systému hlavní jednotky V rámci zlepšování našeho systému kontroly vývozu jsou velké CNC měřicí stroje (všechny CNC souřadnicové měřicí stroje, systémy zpracování obrazu a přístroje na měření tvaru) před vývozem vybaveny spouštěcím systémem hlavní jednotky (systémem detekce přemístění). Tento systém je navržen tak, aby vyřadil daný stroj z provozu po zjištění mechanických nárazů, které doprovázejí přemístění. Pokud máte v úmyslu přemístit měřicí stroj vybavený tímto systémem, předem nás kontaktujte, aby Vám naši servisní technici mohli pomoci. Na druhé straně, může být systém spuštěn v případě živelné pohromy, jako je silné zemětřesení. V tomto případě budou naši servisní technici situaci řešit co nejdříve. 10

Metrické/Palcové Takto označený kvalitní výrobek nabízí Mitutoyo také v přepínatelném Metrickém/Palcovém provedení. Podrobné informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Mitutoyo. Nezávislé potvrzení o shodě IP65, IP66 a IP67 označené stupně ochrany příslušných výrobků Mitutoyo byly nezávisle potvrzeny německou akreditační organizací TÜV Rheinland. Palcové/Metrické Takto označený kvalitní výrobek nabízí Mitutoyo také v přepínatelném Palcovém/Metrickém provedení. Podrobné informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Mitutoyo. Palcové Takto označený kvalitní výrobek nabízí Mitutoyo také v palcovém provedení. Podrobné informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Mitutoyo. 11

Příklad uspořádání systému zpracování naměřených hodnot Systém pro záznam a analýzu výsledků měření z různých měřicích přístrojů Mitutoyo za účelem zaj ištění kval ity. Záznam výsledků měření Naměřené hodnoty lze snadno vytisknout. Data lze přenést do PC pro statistické zpracování. DP-1VR U-WAVE Multiplexer MUX-10F Série Input Tool 2. krok implementace Software určený pro kontrolu a řízení kvality USB-ITPAK MeasurLink DIGIMATIC měřidla U-WAVE-R U-WAVE-T Vyhodnocení Dobrý/Zmetek, způsobi lost procesu a regulační diagramy jsou zobrazovány v reálném čase. U-WAVE-R USB U-WAVE-T 1 kanál USB PS/2 RS-232C RS-232C 4 kanály Série USB Input Tool 1. krok implementace USB 1 kanál Integrovaný propojovací kabel USB-ITN Základní sestavy tří modelů s různými výstupními specifikacemi IT-012U/ IT-005D/IT-007R Možnost připojení k PC přes rozhraní RS-232C pomocí 4 kanálů a interface. USB-ITN-B USB-ITN-C 4 USB-FSW kabely + 4 nožní spínače Komerční USB hub Naměřené hodnoty z posuvných měřítek a mikrometrů jsou převáděny do tabulky aplikace Microsoft® Excel®. Žádné ruční zapisování Přímé odesílání hodnot do PC Bezdrátové připojení Tvorba kontrolního certifikátu Statistická kontrola procesu A B C D E F 1 Nastavení 1 2 3 4 5 2 Rozměr X 10,025 10,033 9,964 10,031 10,046 3 Rozměr Y 9,982 10,017 10,008 9,996 10,027 4 Rozměr H 29,97 30,02 30,07 29,96 30,04 5 Vyhodnocení OK OK NG Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze12 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

3. krok implementace Vytvoření síťe kontroly kvality, která ve výrobě pokrývá širokou oblast. e ost MeasurLink áděny do osoft® Databázový server Kontrola kval ity Místnost kontroly QM-Data200 Optický měřicí přístroj Stanice kontrolora kval ity Ukládání databáze Generování kontrolních certifikátů Kancelář SMS MCOSMOS QVPAK Systém zpracování obrazu DIGIMATIC měřidla U-WAVE-R U-WAVE-T LAN výrobního závodu Databázový server central izuje výsledky kontrol. Oddělení kontroly kval ity sleduje výsledky z kontrolní místnosti a pracoviště, zpracovává statistickou analýzu uložených dat a vydává protokoly. Výrobní l inka 46 27 04 Sjednocení řízení kontroly kvality pomocí sítě ve výrobním závodě Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 13

Systémy přenosu dat Software pro statistické řízení procesu Strana 15 Digimatic Mini Processory Strana 20 Propojovací kabely Strana 21 Bezdrátový komunikační systém U-WAVE Strana 24 Rozhraní Digimatic Strana 28 Jednotky tolerování, časování, zobrazování, přenosu a sběru dat Strana 33 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze14 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

MeasurLink 10 Prospekt MeasurLink je k dostání na vyžádání. Integrované řešení pro systém řízení kvality Většina Mitutoyo elektr. přístrojů může vydávat data přes volit. prop. kabel nebo systém bezdrát. přenosu dat, pomocí vysílače a přijímače, ve formě DIGIMATIC kódu. DIGIMATIC kód může být také převáděn do RS-232C formátu pomocí několika dostupných převodníků (multiplexerů). Tímto způsobem mohou být digitální data posílána do PC pro jejich sběr a pokročilé statistické analýzy. Jako klientská serverová aplikace Vám MeasurLink dává výkon, který potřebujete pro zpracování dat. V kombinaci s vícenásobnými uživatelskými relačními databázemi, poskytuje MeasurLink bezpečný a organizovaný systém uložiště dat, dostupných pro prohlížení a analýzu v jakémkoliv odvětví výroby, strojírenství a vedoucím pracovníkům ve Vaší společnosti. Pracovníci kontroly zpracovávají data pro potřeby analýzy, nápravných opatření a různých potřebných protokolů a zpráv. MeasurLink bude páteří Vašeho systému řízení kvality zaručujicí snížení výrobních nákladů a zvýšení objemu výroby. MeasurLink umožňuje propojení a správu více "úseků" kontroly do společné databáze informací měřených dílů, statistických údajů, informací o měřidlech, etalonech, procesech, apod.. Informace jsou sdíleny přes celé výrobní uskupení. Skupinové licence: MeasurLink je k dispozici v několika modulech, které nabízí širokou škálu řešení, od sběru dat až po správu zobrazení a kontrolu měřidel. Podrobnosti o všech modulech najdete na nás. stránkách. Nicméně, můžete si vytvořit vlastní balíček modulů výběrem jedné ze skupinových licencí: SMS Databáze Ostatní výrobní procesy Zákazníci Operátor Operátor Operátor Operátor Kanály Kanály Rozhraní Rozhraní Řízení výroby 1 2 3 1 2 3 Dodavatelé Řízení kvality Obj. č. Popis 64AAB843R MeasurLink 10 Síťová Licence - 30 licencí* 64AAB844R MeasurLink 10 Skupinová Licence - 15 licencí* 64AAB846R MeasurLink 10 Skupinová Licence - 10 licencí* 64AAB847R MeasurLink 10 Skupinová Licence - 5 licencí* 64AAB845R MeasurLink 10 Přídavná Síťová Licence - 1 licence po 30 licencích* 64AAB848R MeasurLink 10 Akademická Licence - 20 licencí* 64AAB843R-U MeasurLink 10 Síťová Licence Upgrade - 30 licencí* 64AAB844R-U MeasurLink 10 Skupinová Licence Upgrade - 15 licencí* 64AAB846R-U MeasurLink 10 Skupinová Licence Upgrade - 10 licencí* 64AAB847R-U MeasurLink 10 Skupinová Licence Upgrade - 5 licencí* 64AAB845R-U MeasurLink 10 Přídavná Síťová Licence Upgrade - 1 licence po 30 licencích* 64AAB848R-U MeasurLink 10 Akademická Licence Upgrade - 20 licencí* * Real-Time Professional 3D není součástí licencí Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 15

MeasurLink 10 MeasurLink Real-Time Standard MeasurLink 10 Real-Time Standard je určen pro zákazníky, kteří se nepotřebují připojovat k hlavním velkým přístrojům, jako jsou SMS, Kamerové měřicí systémy, Přístroje na měření tvaru, atd, prostřednictvím rozhraní DDE nebo importu souborů ASCII. Obsahuje základní zobrazení (pohledy), které uživateli umožňují vytvářet Programy dílů, Charakteristiky s jmenovitými hodnotami a tolerancemi, seznamy Zpětné sledovatelnosti, apod.. Rozhraní sběru dat poskytuje grafiku v reálném čase pro Diagramy běhu, Předkontrolní diagramy, Histogramy, Statistiky, apod.. Standardní zobrazení (pohled) zahrnuje Datový list (pozorování a grafy), Klasické zobrazení (pohled) zahrnuje okna grafů a 2D zobrazení (pohled) zahrnuje obrázky s popisky, které obsahují grafy a statistická data. Tato aplikace nepodporuje filtrování dat. K dispozici je plná funkčnost vytváření protokolů vč. předvytváření šablon (vzorů). Podporované zdroje zadávání dat: Přes klávesnici, RS-232C, HID, MTConnect, OPC UA a MQTT zařízení. Obj. č. Popis 64AAB836R MeasurLink 10 Real-Time Standard 64AAB836R-U MeasurLink 10 Real-Time Standard Upgrade MeasurLink Real-Time Professional On-line sběr dat v reálném čase Přímé získávání dat z Mitutoyo měřicích přístrojů, jako jsou: • Souřadnicové měřicí stroje • Přístroje na měření tvaru • Kamerové měřicí systémy Import dat z dalších zařízení přes: • ASCII formát • QMD (založen na xml) formát Popis: • Kontrola variabilních i atributivních znaků • Grafické znázornění v reálném čase • Regulační diagramy • Kontrolní diagramy • Histogramy • Statistika • Zobrazení uživatelských informací • Protokoly a šablony protokolů měření • Filtrování dat Podporované zdroje zadávání dat: Přes klávesnici, RS-232C, USB zařízení, Mitutoyo DDE, ASCII formát, QMD formát. Obj. č. Popis 64AAB837R MeasurLink 10 Real-Time Professional 64AAB837R-U MeasurLink 10 Real-Time Professional Upgrade Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 937179T Nožní spínač pro SPC 63AAA424 Nožní spínač rozhraní USB-Space Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze16 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

MeasurLink 10 Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 63AAA424 Nožní spínač rozhraní USB-Space 937179T Nožní spínač pro SPC MeasurLink Real-Time Professional 3D On-line sběr dat v reálném čase Určen pro zákazníky, kteří si přejí sbírat data při použití Hoops 3D grafického zobrazení. Hoops 3D soubory mohou být exportovány z většiny CAD systémů a poskytují operátorovi reálné zobrazení měřeného dílu. Získávání dat přímo z Mitutoyo měřicích přístrojů, jako jsou: • Souřadnicové měřicí stroje • Přístroje na měření tvaru • Kamerové měřicí systémy Import dat z dalších zařízení přes: • ASCII formát • QMD (založen na xml) formát Popis: • Kontrola variabilních i atributivních znaků • Grafické znázornění v reálném čase • Regulační diagramy • Kontrolní diagramy • Histogramy • Statistika • Zobrazení uživatelských informací • Protokoly a šablony protokolů měření • Filtrování dat • Zobrazení ve 3D • Flexibilní návrh popisku • Řízená sekvence Podporované zdroje zadávání dat: Přes klávesnici, RS232, USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD. Obj. č. Popis 64AAB838R MeasurLink 10 Real-Time Professional 3D 64AAB838R-U MeasurLink 10 Real-Time Professional 3D Upgrade MeasurLink Process Analyzer Professional Software pro analýzu dat Určen pro rozsáhlejší manipulaci dat získaných v reálném čase v zasíťovaném prostředí. • Části a skupiny dat ve významných cestách • Významně přispívá ke kontrole kvality! • Analýza Vašeho procesu • Identifikace problémových oblastí • Možnost korekčního zásahu • Zlepšení kvality Vaši výroby! Popis: • Opětovné zobrazení kontrolovaných dat • Přepínání mezi databázemi • Navigační stromová struktura řízení • Protokolování (Reporting) • Skupiny, vyhledávání a třídění dat • Slučování dat • Diagramy rozptylu • Elektronické podepisování Obj. č. Popis 64AAB839R MeasurLink 10 Process Analyzer Professional 64AAB839R-U MeasurLink 10 Process Analyzer Professional Upgrade Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 17

MeasurLink 10 MeasurLink Process Manager Software pro monitorování přes síť Monitorování sběru dat v reálném čase. Perfektní nástroj pro QC a vedoucí výroby! • Organizování a údržba programu kvality na dílně. • Prověřování aktivity kontroly celé dílny z jednoho PC. • Ziskávání informací o procesu bez nutnosti opuštění kanceláře. • Zobrazování aktuální výroby všech strojů. • Zobrazení klientům Vaši operaci kvality celého příslušenství. • Ustanovení hranice Cpk pro způsobilost procesu. • Na minutu přesně dostáváte informace o problémech ve výrobě. Obj. č. Popis 64AAB840R MeasurLink 10 Process Manager 64AAB840R-U MeasurLink 10 Process Manager Upgrade MeasurLink Gage R&R Systémová analýza měření Navrženo podle normy ISO/TS 16949. Gage R&R Vám umožňuje využít metod studie AIAG: • Rozsah měření • Průměr a rozsah měření • Průměr a rozsah měření včetně rozptylu součásti • Analýza rozptylu • Krátké metody pro atributivní měřidla • Studie tendence • Studie linearity • Studie stability Popis: Nástroje grafické analýzy: • Xbar a Regulační diagramy • Součásti diagramem odhadu Obj. č. Popis 64AAB841R MeasurLink 10 Gage R&R 64AAB841R-U MeasurLink 10 Gage R&R Upgrade Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze18 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

MeasurLink 10 MeasurLink Gage Management Evidence měřidel a řízení kalibrace MeasurLink Gage Management umožňuje zákazníkům sestavit kompletní evidenci měřidel a přípravků. Kalibrace se jednoduše provádí podporováním digitálních měřidel pro oba - variabilní i atributivní - znaky. Dosažení optimální kalibrační frekvence - individuálním nastavením kalendářních dnů se: • Servisními datumy měřidel • Datumy následujicí kalibrace • Gage R&R datumy Popis: • Seznamy kontaktů dodavatelů • Seznamy uživatelů • Tisk a archivace kalibračních certifikátů • Inkerementální odezvy metod • Tisk popisků měřidel vytvořených uživatelem Obj. č. Popis 64AAB842R MeasurLink 10 Gage Management 64AAB842R-U MeasurLink 10 Gage Management Upgrade MeasurLink Report Scheduler V10 Report Scheduler Standard Edition je nástroj zajišťující automatickou distribuci zpráv z prostředí služeb Windows. Vytvářejte úkoly protokolování, které se budou zobrazovat v daném rozvrhu. Druhy protokolů • Crystal Reports – Vyberte soubor šablony Crystal Reports a databázové připojení, které chcete protokolovat. Nastavte hodnoty pro parametry definované v šabloně. • MeasurLink Reports – Vyberte databázové připojení, šablonu protokolu MeasurLinku, program nebo parametry programu a vyberte filtr, který má být na parametry (program) aplikován. Uložení • Protokoly lze tisknout, odesílat e-mailem a exportovat do formátů, jako je PDF. K úkolům protokolování může být přiřazeno vícenásobné uložení. Přiřazení Plánu • Plán lze definovat v hodinových, denních, týdenních, měsíčních a ročních intervalech. Definujte plán a přiřaď te mu úkol protokolování. Zobrazení Protokolů • Náhled na protokol umožňuje ověření výstupu před naplánováním úlohy protokolu. Obj. č. Popis 64AAB853R MeasurLink 10 Report Scheduler 64AAB853R-U MeasurLink 10 Report Scheduler Upgrade Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 19

Digimatic Mini Processor DP-1VA LOGGER Série 264 Tiskárna DP-1VA umožňuje tisknout data, statistické vyhodnocení, apod. • Podporuje Digimatic 2 • 8-místný výstup pro tisk a analýzu dat i z nástrojů s vysokým rozlišením nebo dlouhým zdvihem. • Statistické vyhodnocování a tisk dat z posuvných měřítek, mikrometrů a dalších měřicích přístrojů vybavených výstupem Digimatic. • Vynikající rychlost tisku, nízká úroveň hlasitosti tisku při jednostranném startu. Termo-citlivý papír, který má vynikající odolnost a chemickou odolnost pro dlouhodobé skladování. • Funkce časovače pro načasování měření naměřených dat. • Snadný přenos dat z tiskárny do počítače. Výstup USB (VCP/HID) pro počítač (USB IT-PAK Ver. 2,1 nebo novější, MeasurLink, Excel, apod.) • Funkce Data Loggeru. Uložení až 1000 datových záznamů s časem a datumem. Údaje lze uložit i po vypnutí napájení jednotky 264-505D Obj. č. Dodává se Hmotnost 264-505D S AC adaptérem, papírem do tiskárny (1 rolička) 390 g Mode 0 Mode 3 Modes 1,2 GO/±NG judgment N : Number of data MAX : Maximum value MIN : Minimum value R : Range X : Average value n : Standard deviation of the sample (N) n-1 : Sample standard deviation (N-1) -NG : Number of data smaller than lower limit value +NG : Number of data larger than upper limit value P : Fraction defective Cp : Process capability index Cpk : Process capability index (process target centered) N : Number of data MAX : Maximum value MIN : Minimum value n : Number of subgroup (Max.10) X : Average value of subgroup R : Range of subgroup X : Mean value X-UCL : Upper control limit R : Mean (R control) R-UCL : Upper control limit (R control) R-LCL : Lower control limit (R control) Technické parametry Vstup dat Digimatic, Digimatic 2, RS-232C vstup (pouze KACounter) Typ tiskárny Termotiskárna Rychlost tisku 6,5 mm/s (při použití síťového adaptéru) Číslo řádku tiskárny 7 000 řádků/roli (při velkém písmu) 10 000 řádků/roli (při normálním písmu) Zásoba papíru Šířka: 58 mm, délka: 48 mm Kapacita zpracování Režim 0: 100000 zadaných dat Režim 1/2: 9999 zadaných dat Režim 3: velikost vzoroku 10x podskupina 9999 = celkový počet zadaných dat 99990 Zaznamenávání naměřených dat (do paměti) Max. 1000 bodů Výstup dat USB, RS-232C v TTL úrovni, výsledek tolerování (- NG, GO, +NG) Napájení Síťový adaptér 6V, baterie: LR6x4 (alkalické) nebo AAx4 NiMH (nabíjecí, baterie nejsou v přístroji nabíjeny) Životnost baterie cca 10 000 řádků (s 1600 mA Ni-MH a tisk 1X / 5s) Funkce časovače 0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 min; 60 min (0,25 s pouze statistické funkce) Standardní příslušenství Obj. č. Popis 06AGZ369D Síťový adaptér, DC 6V 2A, CEE verze pro Německo (Evropu) 09EAA069D Papír do tiskárny DP1-VR/-VA, 1 rolička Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 06AFM386 USB-ITPAK V2.1, Software vč. HW klíče 06AGR543 USB-ITPAK Ver. 3.0, USB Dongle+Manuál (Software dostupný online) 09EAA084 Kabel RS-232C, pro připojení DP-1VR k PC, 1m, 9-ti pinový konektor 06AFZ050 USB kabel 1m 965516 Kabel pro signalizaci dobrý/zmetek, pro externí zařízení, 2m 09EAA094 Kabel RS-232C, pro připojení DP1-VR/- VA ke KA-Counteru, 1m, 25-ti pinový konektor 937179T Nožní spínač pro SPC 09EAA082-5 Papír do termotiskárny DP1-VR/-VA, 5 roliček 011037 Baterie LR6, 1,5V, 4 ks 09EAA084 a 965516 : Nemohou být použity současně. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze20 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

USB Input Tool (Digimatic USB kabely) Technické parametry Délka kabelu 2 m Výstup USB HD a VCP (s optickým softwarem USB-ITPAK) Kompatibilní OS Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®/7 (32bit,64bit), Windows® 8, 8 .1, 10 (32bit, 64bit) Maximum připojitelných zařízení Microsoft® Windows® 2000, XP: 100 zařízení Windows Vista®, 7, 8, 8.1, 10: 20 zařízení Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 06AGR543 USB-ITPAK Ver. 3.0, USB Dongle+Manuál (Software dostupný online) 06AFM386 USB-ITPAK V2.1, Software vč. HW klíče 06ADV384 USB Input Tool Direct, Adaptér nožního spínače 937179T Nožní spínač pro SPC 06AFM380C Obj č. 937179T a 06ADV384 Běžný USB Hub 06AFM380A 06AFM380B 06AFM380C 06AFM380D 06AFM380E 06AFM380F 06AGQ001F 06AFM380G Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zařízení a podívejte se na videa s našimi výrobky na YouTube Série 06AFM Vstupní nástroj umožňující přímé připojení Digimatic měřicích přístrojů k USB rozhraní bez potřeby dalšího softwaru. Měřená data jsou převáděna do klávesnicového kódu, což umožňuje interakci s jakýmkoliv programem, jako např. Microsoft® Excel®, pracujícím se zadáváním přes klávesnici (HID). Použitím volitelného softwaru USB-ITPAK jsou dostupné následující vlastnosti: • Možnost pevného přiřazení COM portu v Microsoft® Windows® jako identifikovatelného kanálu (VCP). • Vytvoření sešitu v Microsoft® Excelu®. • Více-kanálové zadávání pro měřené hodnoty, např. Microsoft® Excel®. • Časové vyžadování dat. • Až 20 kabelů může být uspořádáno za sebou přes standardní USB hub. Obj. č. Model Poznámka 06AFM380A A IP USB Input Tool kabel, přímé prov. s tlač. DATA (2m), např. pro pos. měřítka s ochranou IP67 06AFM380B B IP USB Input Tool kabel, prov. dozadu s tlačítkem DATA (2m), např. pro mikrometry s ochranou IP65 06AFM380C C Kabel USB Input Tool, přímé prov. s tlač. DATA (2m), např. pro normalizovaná Absolute pos. měř. 06AFM380D D USB kabel, ploché prov. (2m), např. pro úchylko. ID-H/ID-F 06AFM380E E USB kabel, kul. prov.(2m), např. pro čís. úchyl. s měř. rameny série 209 06AFM380F F USB kabel, přímé prov.(2m), např. pro úchylkoměry ID-C/ID-S 06AFM380G G IP USB propojovací kabel ID-N/ID-B (2m) 06AGQ001F SF USB kabel, přímé provedení, např. pro úchylkoměr ID-F/ID-C s obousměrným rozhraním Digimatic S1 Výhody nového Digimatic USB propojení Aplikace Poloha Software USB-ITPAK Formát dat Poznámky Libovolný software, který očekává kód klávesnice Pouze USB připojení zařízení vyžaduje kabel pro vedení signálu. Software není vyžadován. Měřené hodnoty ve formátu klávesnice (HID = Human Interface Device) Nožní spínač není možné připojit. Komerční statistický software, např. Mitutoyo MeasurLink USB vstup propojovacích kabelů přístrojů a software USB ITPAK jsou vyžadovány. Pro každý měřicí přístroj (kabel) je pevně přiřazen virtuální COM port, generovaný pouze jednou; poté se software USB IT PAK stává neaktivním. Specifikace MUX-10 (např. 01A+138626) s pevným přiřazením COM portu jako identifikačního kanálu Pomocný software očekávajicí kód klávesnice např. Word, txt-formát - Připojené měřicí přístroje a nožní spínač jsou vybrány a přiřazeny. - Koncovka je stanovena. - Procedura je zaregistrována jako program dílu. Přenos měřené hodnoty v textovém formátu (VCP = jako virtuální COM port) Microsoft® Excel® - Připojené měřicí přístroje a nožní spínač jsou vybrány a přiřazeny. - Organizované provádění tabulek v Microsoft® Excelu®, tj. přenesení a zapsání naměřené hodnoty do předem definovaných buněk. Microsoft® Excelovský® formát měřicího protokolu a sekvence znaků max. 31 znaků (např. zadání textu) Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 21

Digimatic propojovací kabely Přehled dostupných datových kabelů a možnosti připojení měřicích zařízení s výstupem dat např. k PC. Tyto kabely se používají k připojení měřicích zařízení přímo přes USB (Kabely USB Input Tool Direct), nepřímo přes standardní kabely Digimatic a rozhraní (např. DMX box nebo USB Input Tool Box), nebo bezdrátové připojení U-WAVE-T (krabičková verze) do PC. Příslušné kabely pro konkrétní měřicí přístroj s výstupem Digimatic najdete v katalogu v části "Volitelné příslušenství". 28.4 10.5 8 8.3 13 1 1.95 7 8 8 1 1 (1) 06AGQ001F (2) 06AGL011 (1m) 06AGL021 (2m) (3) 02AZG011 (Standard) 02AZG021 (FSW) (1) USB propojovací kabel 2 m (2) Standardní Digimatic kabel 1 m nebo 2 m (3) U-WAVE připojovací kabel (Standardní) (3) U-WAVE připojovací kabel s konektorem nožního spínače (FSW) Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze22 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

Digimatic Prodlužovací kabely Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 936937 Digimatic kabel, ploché prov., 10-pinů, 1m 965014 Digimatic kabel, ploché provedení, 10 pinů, 2m Série 63 • Tyto prodlužovací kabely umožňují prodloužení DIGIMATIC propojovacích kabelů až na 14 m, např. pro zvětšení pracovní vzdálenosti mezi měřicím přístrojem a externím zařízením, např. PC nebo tiskárnou DP-1VA. 63AAA036 Digimatic prodlužovací kabel Obj. č. Délka [m] 63AAA034 5 63AAA035 8 63AAA036 10 011391 5 m 011392 8 m 011393 10 m DIGIMATIC Propojovací kabel pro měřicí přístroje 1 m nebo 2 m DIGIMATIC Propojovací kabel Obj. č. 936937 1 m Obj. č. 965014 2 m DIGIMATIC měřicí přístroje s výstupem dat DIGIMATIC převodníky nebo DIGIMATIC Miniprocessor Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. 23

U-WAVE U-WAVE a U-WAVE fit - bezdrátový přenos dat • Komunikační vzdálenost cca 20 m (při přímé viditelnosti). • Specifikace: 2,4GHz bezdrátový systém pro spolehlivý a bezpečný přenos dat. • Snadný export dat do Microsoft® Excel® nebo jiné profesionální SPC aplikace. • Potvrzení přijmu přenesených dat pomocí "bzučáku" nebo červeného/zeleného LED světla na vysílači. • Dostupný je vysílač odolný vůči vodě a oleji (stupeň ochrany IP67). • Dlouhá životnost baterie: Až 400 000 dat přenesených jednou baterií. • U-WAVE bude podporovat také požadavek na data z počítače. To je ideální, pokud je systém instalován na nepřístupnou stranu. PC s U-WAVE-R (Přijímač) U-WAVE-TC pro posuvná měřítka s připojovací jednotkou U-WAVE-TM pro třmenové mikrometry s připojovací jednotkou U-WAVE-T pro různé měřicí přístroje s připojovacím kabelem Technické parametry Komunikační protokol bezdrátového přenosu Vlastní (2,4 GHz podle původních specifikací založených na IEEE 802.15.4) Modulační metoda DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum) Komunikační vzdál. cca 20 m (při přímé viditelnosti) Komunikační rychlost [kbps] 250 Komunikační frekvence 2,4 GHz pásmo (2,405-2,475 GHz), 15 kanálů (5 MHz interval) Komunikace s měřicími nástroji Digimatic (6 číslic), Digimatic 2 (8 číslic) automatické rozpoznání Kompatibilní OS Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit) Standardní příslušenství Obj. č. Popis 05SAA217D Lithiová baterie CR-2032, 1 ks Volitelné příslušenství Obj. č. Popis 06AFM386 USB-ITPAK V2.1, Software vč. HW klíče 06AGR543 USB-ITPAK Ver. 3.0, USB Dongle+Manuál (Software dostupný online) 02AZF300 Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení 02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ 02AZF700 Připojovací jednotka úchylkoměru, Provedení 12,7mm/0.5", U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth 02AZD790A Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou 02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou 02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA 02AZD790D Propojovací kabel D pro U-WAVE-T, ploché 10-pinové provedení 02AZD790E Propojovací kabel E pro U-WAVE-T, kruhové provedení, 6 pinů 02AZD790F Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení 02AZD790G Propojovací kabel G pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení s IP ochranou 02AZG011 Propojovací kabel SF pro U-WAVE-T, pro rozhraní Digimatic S1 63BAA057 U-WAVE T adaptér externího napájení 02AZF670 Montážní držák U-WAVE vysílače, pro digi. úchylkoměry ID-C a ID-S 02AZF675 Montážní držák U-WAVE fit vysílače, pro dig. úchylkoměr ID-N 02AZE200 Montážní držák U-WAVE vysílače, Univerzální provedení 02AZE990 Montážní držák U-WAVE vysílače, pro QM-Height 12AAY486 Montážní držák U-WAVE-T vysílače, pro LH-600F/FG Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze24 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.

RkJQdWJsaXNoZXIy