MeasurLink 8

Většina Mitutoyo elektronických přístrojů může vydávat data přes volitelný propojovací kabel nebo systém bezdrátového přenosu dat, pomocí vysílače & přijímače, ve formě DIGIMATIC kódu. DIGIMATIC kód může být také převáděn do RS-232C formátu pomocí několika snadno dostupných převodníků (multiplexerů). Tímto způsobem mohou být digitální data posílána do PC pro jejich sběr a pokročilé statistické analýzy.

Jako klientská serverová aplikace Vám MeasurLink dává výkon, který potřebujete pro zpracování dat. V kombinaci s vícenásobnými uživatelskými relačními databázemi, poskytuje MeasurLink bezpečný a organizovaný systém uložiště dat, dostupných pro prohlížení a analýzu v jakémkoliv odvětví výroby, strojírenství a vedoucím pracovníkům ve Vaší společnosti. Pracovníci kontroly zpracovávají data pro potřeby analýzy, nápravných opatření a různých potřebných protokolů a zpráv. MeasurLink bude páteří Vašeho systému řízení kvality zaručujicí snížení výrobních nákladů a zvýšení objemu výroby.

MeasurLink umožňuje propojení a správu více "úseků" kontroly do společné databáze informací měřených dílů, statistických údajů, informací o měřidlech, etalonech, procesech, apod.. Informace jsou sdíleny přes celé výrobní uskupení.

Skupinové licence:
MeasurLink je k dispozici v několika modulech, které nabízí širokou škálu řešení, od sběru dat až po správu zobrazení a kontrolu měřidel. Podrobnosti o všech modulech najdete na následujicích stránkách.
Nicméně, můžete si vytvořit vlastní balíček modulů výběrem jedné ze skupinových licencí:

measurlink_real-time_1.eps
Určeno pro zákazníky, kteří chtějí získávat a analyzovat data v reálném čase z malých měřidel, jako jsou posuvná měřítka, mikrometry, apod..

Popis:
 • Kontrola variabilních i atributivních znaků
 • Grafické znázornění v reálném čase
 • Regulační diagramy
 • Kontrolní diagramy
 • Histogramy
 • Statistika
 • Zobrazení uživatelských informací
 • Protokoly a šablony protokolů měření

Podporované zdroje zadávání dat
: Přes klávesnici, RS232-C, USB zařízení

measurlink_real-time_prof_1.eps
On-line sběr dat v reálném čase

Přímé získávání dat z Mitutoyo měřicích přístrojů, jako jsou:
 • Souřadnicové měřicí stroje
 • Přístroje na měření tvaru
 • Kamerové měřicí systémy

Import dat z dalších zařízení přes:
 • ASCII formát
 • QMD (založen na xml) formát

Popis:
 • Kontrola variabilních i atributivních znaků
 • Grafické znázornění v reálném čase
 • Regulační diagramy
 • Kontrolní diagramy
 • Histogramy
 • Statistika
 • Zobrazení uživatelských informací
 • Protokoly a šablony protokolů měření
 • Filtrování dat

Podporované zdroje zadávání dat
: Přes klávesnici, RS-232C, USB zařízení, Mitutoyo DDE, ASCII formát, QMD formát.

measurlink_real-time_prof_3d_1.eps
On-line sběr dat v reálném čase

Určen pro zákazníky, kteří si přejí sbírat data při použití Hoops 3D grafického zobrazení. Hoops 3D soubory mohou být exportovány z většiny CAD systémů a poskytují operátorovi reálné zobrazení měřeného dílu.

Získávání dat přímo z Mitutoyo měřicích přístrojů, jako jsou:
 • Souřadnicové měřicí stroje
 • Přístroje na měření tvaru
 • Kamerové měřicí systémy

Import dat z dalších zařízení přes:
 • ASCII formát
 • QMD (založen na xml) formát

Popis:
 • Kontrola variabilních i atributivních znaků
 • Grafické znázornění v reálném čase
 • Regulační diagramy
 • Kontrolní diagramy
 • Histogramy
 • Statistika
 • Zobrazení uživatelských informací
 • Protokoly a šablony protokolů měření
 • Filtrování dat
 • Zobrazení ve 3D
 • Flexibilní návrh popisku
 • Řízená sekvence

Podporované zdroje zadávání dat
: Přes klávesnici, RS-232C, USB zařízení, Mitutoyo DDE, ASCII formát, QMD formát.


measurlink_process_analyzer_prof_edition_1.eps
Software pro analýzu dat

Určen pro rozsáhlejší manipulaci dat získaných v reálném čase v zasíťovaném prostředí.
 • Části a skupiny dat ve významných cestách
 • Významně přispívá ke kontrole kvality!
 • Analýza Vašeho procesu
 • Identifikace problémových oblastí
 • Možnost korekčního zásahu
 • Zlepšení kvality Vaši výroby!

Popis:
 • Opětovné zobrazení kontrolovaných dat
 • Přepínání mezi databázemi
 • Navigační stromová struktura řízení
 • Protokolování (Reporting)
 • Skupiny, vyhledávání a třídění dat
 • Slučování dat
 • Diagramy rozptylu
 • Elektronické podepisování

 

measurlink_process_standard_edition_1.eps
Software pro monitorování přes síť

Monitorování sběru dat v reálném čase.
Perfektní nástroj pro QC a vedoucí výroby!
 • Organizování a údržba programu kvality na dílně.
 • Prověřování aktivity kontroly celé dílny z jednoho PC.
 • Ziskávání informací o procesu bez nutnosti opuštění kanceláře.
 • Zobrazování aktuální výroby všech strojů.
 • Zobrazení klientům Vaši operaci kvality celého příslušenství.
 • Ustanovení hranice Cpk pro způsobilost procesu.
 • Na minutu přesně dostáváte informace o problémech ve výrobě.
  • Sledovatelnost
  • Zjištěné příčiny
  • Zkoušky způsobilosti
  • Sériová čísla (počty sérií)

 

 

64aab477r_a1.jpg
Systémová analýza měření

Navrženo podle normy ISO/TS 16949.
Gage R&R Vám umožňuje využít metod studie AIAG:
 • Rozsah měření
 • Průměr a rozsah měření
 • Průměr a rozsah měření včetně rozptylu součásti
 • Analýza rozptylu
 • Krátké metody pro atributivní měřidla
 • Studie tendence
 • Studie linearity
 • Studie stability

Popis:
Nástroje grafické analýzy:
 • Xbar a Regulační diagramy
 • Součásti diagramem odhadu


 

64aab478r_a1.jpg
Evidence měřidel a řízení kalibrace

MeasurLink Gage Management umožňuje zákazníkům sestavit kompletní evidenci měřidel a přípravků. Kalibrace se jednoduše provádí podporováním digitálních měřidel pro oba - variabilní i atributivní - znaky. Dosažení optimální kalibrační frekvence - individuálním nastavením kalendářních dnů se:
 • Servisními datumy měřidel
 • Datumy následujicí kalibrace
 • Gage R&R datumy

Popis:
 • Seznamy kontaktů dodavatelů
 • Seznamy uživatelů
 • Tisk a archivace kalibračních certifikátů
 • Inkerementální odezvy metod
 • Tisk popisků měřidel vytvořených uživatelem


 

Report Scheduler Standard Edition je nástroj, který zajišťuje automatickou distribuci zpráv z prostředí služeb Windows. Vytvářejte úkoly protokolování, které se budou zobrazovat v daném rozvrhu.

Druhy protokolů
 • Crystal Reports – Vyberte soubor šablony Crystal Reports a databázové připojení, které chcete protokolovat. Nastavte hodnoty pro parametry definované v šabloně.
 • MeasurLink Reports – Vyberte databázové připojení, šablonu protokolu MeasurLinku, program nebo parametry programu a volitelně vyberte filtr, který má být na parametry (program) aplikován.


Uložení

Protokoly lze tisknout, odesílat e-mailem a exportovat do formátů, jako je PDF. K úkolům protokolování může být přiřazeno vícenásobné uložení.

Přiřazení Plánu

Plán lze definovat v hodinových, denních, týdenních, měsíčních a ročních intervalech. Definujte plán a přiřaďte mu úkol protokolování.

Zobrazení Protokolů

Náhled na protokol umožňuje ověření výstupu před naplánováním úlohy protokolu.