Zvolte soubor aplikace Excel (xls, xlsx) nebo soubor CSV (txt, csv, tab):
Před importem vyprázdnit košík:
První řádek obsahuje popis (bude ignorován):
Číslo sloupce s objednacím číslem:
Číslo sloupce s množstvím:
Oddělovač (pouze soubory typu csv):

Video-mikroskopická jednotka série VMU

378-505_z.eps

VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení.
VMU nabízí následující výhody:

  • Mezi základní rysy optického systému patří použití ultra velké pracovní vzdálenosti objektivů a korekce pro široký rozsah vlnových délek záření.
  • Světelné vodiče dopadajícího osvětlení neovlivňují měřený dílec z pohledu teplotní roztažnosti (je požadováno osvětlení světelnými vodiči).
  • Také k dispozici s namontováním laseru nebo karuselu (držákem objektivu).
378-515_z1.jpg

Série WIDE VMU posouvá videomikroskopy do další úrovně se 7-krát větším zorným polem než mají běžné konvenční modely. Podporují pozorování jak v světlém tak v tmavém poli.

WIDE VMU nabízí následující výhody:

  • Podpora snímačů velikosti ekvivalentu 2-palce, formát APS-C.
  • Obrazové pole ø 30 mm s 1X tubusem objektivu.
  • Lze upevnit kamery pomocí obou adaptérů: F-adaptéru a C-adaptéru.
  • K pozorování ve světlém poli jsou určeny modely WIDE VMU-V a -H.
  • K pozorování v tmavém poli jsou určeny modely WIDE VMU-BDV a -BDH.
  • S variabilní orientací upevnění kamery a osvětlení je možné dosáhnout velmi kompaktního uspořádání.