Zobrazovací jednotky pro laserové skenovací mikrometry

544_047_z1_eps

Zobrazovací jednotky LSM-5200 jsou univerzální zobrazovací jednotky určené pro laserové skenovací mikrometry.
Duální displej umožňuje nastavení hodnot pro kontinuální sledování. Získat lze také odečet dvou naměřených hodnot a podporováno je jak měření úsekové, tak i měření hranové. K dispozici jsou také statistické výpočty a funkce eliminující abnormální hodnoty.
Zobrazovací jednotky LSM-5200 nabízí následující výhody:

 • Vestavné provedení zobrazovací jednotky (s rozměry podle normy DIN 43 700) pro jednoduchou montáž.
 • Umožňuje výpočet průměru, maximální hodnoty a rozsahu (maximum - minimum).
 • Lze zvolit buď měření úsekové (maximálně 7 segmentů) nebo měření hranové (1 až 255 hran).
 • USB, RS-232C, I/O a analogové rozhraní je obsaženo jako standard.
 • Lze zvolit aritmetický průměr nebo pohyblivý rozptyl.
 • Funkce vyhodnocení DOBRÝ/ZMETEK.
lsmpak_z_psd

LSMPAK je software pro zprávu dat laserových skenovacích mikrometrů, který umožňuje a spravuje vícebodová měření.
LSMPAK nabízí následující výhody:

 • Tento software umožňuje importovat naměřená data vícenásobných zobrazovacích jednotek LSM-5200 do osobního počítače, umožňující jejich další zpracování v různých měřicích systémech.
 • Umožňuje zpracovávat data bodů měření z maximálně 10 kanálů maření dat (připojení přes USB-HUB).
 • Umožňuje kompozitní výpočet mezi měřicími jednotkami (vícenasobnými kanály), statistické výpočty a výstup vypočtených výsledků do souboru.
544_071d_z_jpg
Zobrazovací jednotka LSM-6200 jsou univerzální zobrazovací jednotky určené pro laserové skenovací mikrometry.
Duální displej umožňuje nastavení hodnot pro kontinuální sledování. Získat můžete také odečet dvou naměřených hodnot a podporováno je jak měření úsekové, tak i měření hranové. K dispozici jsou také statistické výpočty a funkce eliminující abnormální hodnoty.
Zobrazovací jednotky LSM-6200 nabízí následující výhody:
 • Nastavené hodnoty mohou být průběžně monitorovány tímto duálním displejem. Také je možné současné zobrazení dvou měřených hodnot.
 • Lze zvolit buď měření segmentové (maximálně 7 segmentů) nebo měření hranové (1 až 255 hran).
 • Obsahuje RS-232C, I/O a analogové rozhraní.
 • Obsahuje statistické výpočty a funkce eliminující abnormální data.