Tvrdoměry

hardness.jpg
Tvrdoměry Mitutoyo jsou k dispozici v širokém rozsahu pro měření tvrdosti podle obecně používaných metod ať již v laboratoři, nebo přímo na místě. Každý výrobek představuje vynikající investici z hlediska produktivity, všestrannosti, kvality konstrukce a servisní podpory.

Všechny součásti výrobků jsou navrženy s použitím nejmodernějších CAD technik s cílem zajistit maximální výkonnost a vyrobeny z materiálů, které nejlépe vyhovují svému účelu, zaručení dlouhé životnosti. Při jejich výrobě je čerpáno z nepřekonatelných technologických zkušeností světového lídra v oblasti metrologie.

Pro nejvyspělejší systémy, jako jsou videokamery nebo samo-stavěcí či samo-zaostřovací systémy, je k dispozici příslušenství, které umožňuje výrazně zvýšit efektivitu výroby, včetně specializovaného softwaru, který může pořídit snímek vtisku a vygenerovat výsledek zkoušky tvrdosti za pouhé 0,3 sekundy. To je přesně schopnost tolik nezbytná k udržení kroku s dnešní rychlou výrobou.