Zvolte soubor aplikace Excel (xls, xlsx) nebo soubor CSV (txt, csv, tab):
Před importem vyprázdnit košík:
První řádek obsahuje popis (bude ignorován):
Číslo sloupce s objednacím číslem:
Číslo sloupce s množstvím:
Oddělovač (pouze soubory typu csv):

Software pro SMS

micat-planner_web.jpg
Nová generace softwaru SMS pro účinnější, bezpečnější a automatické programování SMS.
MiCAT Planner výrazně snižuje čas programování a tak bude Vaše práce mnohem efektivnější! Programy nyní budou zhotoveny během pár minut, zatímco dříve by to trvalo několik hodin nebo dokonce dnů. MiCAT Planner využívá PMI (Product Manufacturing Information) tolerance z CAD souboru a vytváří kompletní programy dílů tím, že porovnává Vaši individuální strategii měření a Váš daný SMS. To zaručuje bezkolizní program dílu v nejkratším možném čase.


 • Výrazné snížení programovacího času.
 • Plná kontrola před kolizemi.
 • Zvýšení využitelnosti měřicího přístroje.
 • Flexibilita při výběru stroje.
 • Jednotná strategie měření zvyšující kvalitu nasbíraných dat.
 • Zrychlení výuky zaškolení obsluhy.part_manager_tiles_view_with_preview_detailed_5x5.png

Srdce Vašeho SMS: organizace, programování, výpočty a protokoly.

 • Organizace programů měření po síti.
 • Přidání příkazů a instrukcí do průvodce obsluhy.
 • Vytvoření individuálních protokolů podle potřeb zákazníků.
 • Archivace výsledků ve formátech, jako: PDF, XLS, HTML a mnoho dalších.
 • SPC s MeasurLinkem nebo export dat do CAQ systémů.
 • Export zjištěných geometrických elementů do CAD systémů.
 • Kontrola Managementu pro autorizaci používaných platných programů dílů jako standard.
 • Seznam požadavků FDA Kapitola 21 CFR Část 11 bez dodatečných nákladů.


Následující balíčky jsou také dostupné pro Offline programování.
Takzvané "Offline MCOSMOS" balíčky umožňují vytvářet programy dílů zatímco Váš SMS kontroluje kvalitu Vašich výrobků

msurf_cad.eps
MSURF-S
Vypočítává data cloudu bodů naměřených CNC SMS pomocí laserové sondy SurfaceMeasure. Vytváří cesty skenování definování počáteční pozice skenování, délky a šířky.
 • Skenovací cesty mohou být vytvořeny jednoduchým definováním tří podmínek: počátečního bodu skenování, délky skenování a šířky skenování.
 • Skenovací cesty mohou být uloženy jako makra měření.
 • Data spousty bodů získáná ze skenování mohou být exportována do text. nebo STL formátu.
 • MSURF-S může být spuštěn přímo z MCOSMOS.


MSURF-I
Provádí analýzu nebo porovnání ověřených naměřených cloudu bodů ve vztahu k nominálním datům (podporovaných importem CAD dat).

 • Importování CAD dat.
 • Porovnání prvku po prvku.
 • Porovnání průřezových tvarů.


MSURF Planner 
je software pro automatické vytváření maker měření (tvar plochy, tvar prvku) pro přímkovou laserovou sondu z 3D CAD dat.
Optimalizace dat (trasa přejezdů, počet otočení motorické hlavy, apod.) cesty měření přispěje ke zvýšení produktivity.

 • Automatické programování skenovacích cest.
 • Automatické vytváření cest pro povrchy nebo extrakce prvků.
 • Funkce zrcadlení.