Série Quick Vision APEX / HYPER

qv_apex_302pro_frei.eps

Na podlaze stojící CNC kamerové měřicí systémy, které nabízí následujicí výhody:

  • Programovatelné LED stolní a koaxiální osvětlení.
  • Programovatelné 4-kvadrantové LED prstencové osvětlení.
  • Funkce Pattern Focus.
  • Přesnost specifikovanou podle normy ISO 10360-7 (na vyžádání).
  • Teplotní kompenzace je standardem.
  • Opce dotykové sondy: Série 364 nebo retrofit.

 

Volitelná PFF funkce (Point From Focus)

  • Funkce PFF zvyšuje funkčnost standardních QV modelů s 3D topografií měření.
  • Není nutné přidávat senzor.
  • Velký skenovací rozsah v ose Z od 2,7 mm do 40,6 mm v závislosti na použitém objektivu a v širokém rozsahu módu.

 

3